«

»

Σεμινάρια για το ΔΙΑΒΗΤΗ

Σεμινάρια για το διαβήτη Σημείωση: τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται ΜΟΝΟ στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, μη-ινσουλινοεξαρτώμενο.